Vuokrausehdot

 • Vuokraaja = vesijetin vuokralle ottanut henkilö tai yritys.
 • Vuokralleantaja = vesijetin omistaja tai hänen puolestaan vesijetin nuokralle luovuttava henkilö.

Vesijetillä ajaminen/käyttäminen matalammissa kuin 1 metriä syvissä vesissä ja vesikasvillisuuden seassa on kiellettyä, myös rantautuessa. Matalassa vedessä pohjasta nouseva hieta ym. vaurioittaa laitteen turbiinia. Vesijetin kaatuessa on laite käännettävä takaisin oikeinpäin viipymättä, laitetta ei saa yrittää käynnistää uudelleen, ilman vuokralleantajan lupaa! Myös vesijetin käyttäminen kuivalla maalla on kielletty.

 • Vuokrahinta maksetaan kokonaisuudessaan ennen vuokrauksen alkua, ellei toisin sovita.
 • Vuokraaja vastaa aina vuokraamansa vesijetille/-jeteille tulleista vahingoista sekä varusteista.
 • Vuokraajan on oltava vähintään 18-vuotias ja kuljettajan vähintään 15-vuotias. Henkilöllisyys tarkistetaan vuokrattaessa.
 • Vuokraaja hyväksyy, että vuokralle antaja voi seurata vuokraamaan laitetta siihen asennetulla GPS seurantalaitteella.

Vakuutukset

 • Jetit ovat vakuutettuja täydestä arvosta, omavastuu 2000€/vuokrattava laite. Laitteen kuljettaminen on aina omalla vastuulla, eikä vakuutus korvaa kuljettajalle/toiselle osapuolelle tulleita henkilövahinkoja. Vakuutuksenmyöntäjän vakuutusehtoihin on mahdollista tutustua vuokrauksen yhteydessä. Vuokraaja on aina velvollinen korvaamaan vuokraamalleen laitteelle aiheutuneet vahingot 2000€ saakka, tai mikäli vesijetille tai vuokraajalle aiheutuneet vahingot ovat saurasta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä piittaamattomuudesta, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena olleensa, rikolliseen tarkoitukseen, tai jos vuokraaja on muuten rikkonut olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja, on vuokraaja velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot kokonaisuudessaan.
  • Vahinkotilainteessa aiheutuneet vauriot tai kadonneet varusteet on korvattava välittömästi vuokralaitteen palautuksen yhteydessä, ellei toisin sovita. 

Luovutus ja palautus

 • Mikäli olette ostaneet meiltä tankkauspalvelun, tulee jetti palauttaa 5 minuuttia ennen vuokra-ajan päättymistä, että ehdimme tankata sen ennen seuraavaa vuokrausta. Jetti on mahdollista tankata myös itse, tällöin riittää että laite palautetaan vuokra-ajan päättymiseen mennessä. Huomaattehan että Nokian Edenin rannassa ei ole tankkaus mahdollisuutta!
  • Vesijettiä vuokratessa vuokraaja tarkistaa vuokralleantajan kanssa yhdessä vesijetin kunnon, ja mahdolliset viat kirjataan ylös.
  • Vuokralleantaja on velvollinen antamaan riittävän opastuksen ja ohjeen vesijetin käytöstä. Allekirjoittamalla vuokrausehdot, asiakas hyväksyy omaksuneen vuokraajan tekemät ohjeet ajoreiteistä, säännöistä vesillä sekä vuokrattavan laitteen käytön.
  • Luovuttaessa vuokraaja on velvollinen kertomaan vuokralleantajalle sattuneet vahingot ja viat. Vuokrausajan jälkeen molemmat osapuolet tarkastavat vesijetin kunnon, ja jos vesijetti on vaurioitunut, vuokraaja on velvollinen korvaamaan ne tämän sopimuksen mukaisesti.
  • Mikäli vuokrausaika on pidempi kuin 3 tuntia, palautetaan vuokrattu laite bensatankki täyteen 98E bensaa tankattuna. Mikäli tankki ei ole täynnä, veloitamme tankkauksesta 3€/litra.
  • Mikäli laitteen palautus viivästyy ilman, että viivästyksestä on sovittu vuokralleantajan kanssa, laskutamme viivästyksestä 100€ jokaiselta alkavalta tunnilta sekä mahdollisista peruuntuneista vuokrauksista aiheutuneista kuluista (kuten seuraavalle vuokraajalle maksetut korvaukset).

Vesijetin käyttö ja vuokralleantajan vastuunvapatus:

Vuokraus sisältää oikeuden käyttää vesijettiä ja siihen kuuluvia varusteita. Polttoaineena on 98E. Vuokraaja vastaa siitä, että vesijetin kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan vesijetin käsittelystä käytetyllä vesialueella, skeä siitä että kuljettaja käyttää avaimeen kytkettyä turvavaijeria (turvakatkaisija). Vuokraaja on velvolinen huolehtimaan vesijetistä yhtä hyvin kuin huoellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan käyttäessään vesijettiä erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttäessään vesijettiä ottamaan huomioon muut vesillä liikkujat sekä noudattamaan voimassa olevia muita lakeja ja asetuksia. Vuokraaja vastaa siitä, että vesijetin kuljettaja ei ole alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena. Vesijetti on lukittava aina sen jäädessä hetkellisesti pysäköidyksi. Pysäköidessä vesijetti on tuettava tukevasti lepuuttajilla siten, ettei vesijetti vaurioidu laituria vasten. Vuokraajalla ei ole oikeutta vuokrata vesijettiä edelleen kolmannelle henkilölle. Ajoneuvon vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokraajan kirjallista lupaa on kielletty. Vesijetillä ei saa osallistua kilpailuihin. Vuokraajan on ilmoitettava heti vuokraajalle vesijettiä koskevasta vahingosta, viasta, siinä ilmenneestä virheestä tai varkaudesta. Vuokraaja on velvollinen tekemään heti rikosilmoituksen varkaustapauksissa. 

Erimielisyydet:

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen tarkastettavaksi, asian ratkaisee vuokralleantajan kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus. Jos vuokraaja on rekisteröitynyt yritys, kanne nostetaan aina vuokralleantajan kotipaikkakunnan alioikeudessa.

HUOM. Vihujärvelle ajaminen jeteillä/millään moottorikulkuneuvolla on kielletty.